2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğretim Şekli (Tezli Yüksek Lisans-Doktora)

Değerli Öğrencilerimiz,

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uygulanacak öğretim şekli Üniversitemiz Senatosunun 18.02.2021 tarihli ve 2021/07-01 sayılı toplantısında karara bağlanmış, tezli yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yüz yüze olarak yürütülmesi uygun görülmüştü.

Ancak, Covid-19 Pandemisinin seyri nedeniyle 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz tezli yüksek lisans ve doktora programları eğitimlerinin 12.04.2021 tarihinden itibaren uygulamalı dersler dışında online olarak uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesi Üniversitemiz Senatosu'nun 06.04.2021 tarih ve 2021/14-2 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.

Bilgilerinize.

Menüyü Kapat