Lisansüstü Tezlerin Sonuçlandırılması, Yayın Şartı Ve Mezuniyet

Enstitümüze 2018 bahar yarıyılında ve sonrasında kayıtlanan öğrencilerimiz Enstitümüz yönergesinde yer alan yayın şartlarını sağlamak zorundadır.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönergesi 

ALTINCI BÖLÜM

 Lisansüstü Tezlerin Sonuçlandırılması, Yayın Şartı Ve Mezuniyet

MADDE 18 –(2) Yüksek lisans öğrencilerinin ulusal/uluslararası hakemli bilimsel etkinliklerde en az bir kere sözlü veya poster sunumu yapmış olması veya ulusal/uluslararası hakemli bilimsel bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş makalesi olması veya kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olması mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. Bu çalışmaların tezi ile ilgili ve tez danışmanı ile birlikte hazırlanmış olması gerekir.

(3)(Değişik:16.02.2021 tarihli ve 2021-06-14 sayılı Senato Kararı) Orman Mühendisliği ve Su Ürünleri haricindeki programlarda Doktora öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş olmak kaydıyla, SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde ilk isim veya eşit katkı (equal contribution) sağladığı dergide belirtilmiş ikinci isim olarak yer aldığı yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş (kabul yazısı veya DOI numarası almış) en az bir makalesinin olması veya kabul edilmiş patenti belgelemiş olması; ve ek olarak, ulusal/uluslararası hakemli bilimsel etkinliklerde en az bir kere sözlü sunum yapmış olması mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. Orman Mühendisliği ve Su Ürünleri programlarında Doktora öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üretilmiş olmak kaydıyla, uluslararası endekslerde taranan dergilerde veya Ulakbim TR Dizin’ de yer alan dergilerde ilk isim, veya eşit katkı (equal contribution) sağladığı dergide belirtilmiş ikinci isim, olarak yer aldığı yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş (kabul yazısı veya DOI numarası almış) en az bir makalesinin olması veya kabul edilmiş patenti belgelemiş olması; ve ek olarak, ulusal/uluslararası hakemli bilimsel etkinliklerde en az bir kere sözlü sunum yapmış olması mezuniyet için yayın şartı olarak aranır.

Menüyü Kapat