ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik Elektronik Mühendisliği A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektronik Haberleşme Mühendisliği A.B.D.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Üniversite Dokuz Eylül Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik Elektronik Mühendisliği A.B.D.
 • Lisansüstü Süleyman Demirel Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektronik Haberleşme Mühendisliği A.B.D.
 • KAYA ADNAN,KAYA İRFAN,Karaca Haluk,U-Shape Slot Antenna Design with High-Strength Ni54Ti46 Alloy, Arabian Journal for Science and Engineering, 2015
 • KAYA ADNAN,A DUAL-BAND LOW-PROFILE METASURFACE-ENABLED WEARABLE ANTENNA FOR WLAN DEVICES, Progress in Electromagnetic Research, 2015
 • KAYA ADNAN,EXPERIMENTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION OF RECTANGULAR PATCH ANTENNAS ON COMPOSITE AND SUSPENDED SUBSTRATE, Progress in Electromagnetic Research, 2015
 • KAYA ADNAN,ELEKTROMANYETİK ÖLÇÜMLERİNDE KULLANILAN RF YANSITMASIZ KUTU TASARIM VE UYGULAMASI, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2015
 • KAYA ADNAN,DESIGN OF WEARABLE TEXTILE ANTENNA FOR ISM BAND WITH LESS SAR, Progress in Electromagnetic Research, 2015
 • KAYA ADNAN,A Circularly Polarized Microstrip Antenna with Dual Feed and Tilted Slit X-shaped Geometry, International Journal of Antennas and Propagation, 2015
 • U-Shape Slot Antenna Design with High-Strenght Ni54Ti46 Alloy, Arab J. Sci Eng, 2015
 • KAYA ADNAN,Diode Loaded Slot-Patch Antenna Design and analysis for 2.4 GHz Transceiver Application, Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, 2014, 8, 1205 1212
 • KAYA ADNAN,KILINÇ SELÇUK,ZORAL EMİNE YEŞİM,ÇAM UĞUR,Bandwidth Enhancement of a Microstrip Antenna Using Negative Inductance as Impedance Matching Device, Microwave and Optical Technology Letters, 2014, 42, 476 478
 • Diode Loaded Slot-Patch Antenna Design and analysis for 2.4 GHz Transceiver Application, Optoelectronics and Advanced Materials-Rapid Communications, 2014, 8, 1205-1212
 • KAYA ADNAN,COŞKUN ÖZLEM,Single-Pole Double-Throw Switches for 2.4 GHz Transceiver in Wireless Communication Applications, Arabian Journal for Science and Engineering, 2013, 38, 3421 3427
 • KAYA ADNAN,KAYA İRFAN,Radio Frequency U-shape slot Antenna Design with NiTi shape Memory Alloys, Microwave and Optical Technology Letters, 2013, 55, 2976 2984
 • Single-Pole Double Throw Switches for 2.4 GHz Transceiver in Wireless Communication Applications, AJSE, 2013, 38, 3421-3427
 • Radio Frequency U-shape slot Antenna Design with NiTi shape Memory Alloys, Microwave and Optical Technology Letters, 2013, 55, 2976-2984
 • KAYA ADNAN,SEVİNÇ YUSUF,Reconfigurable Antenna Structure for RFID System Applications Using Varactor Loading Technique, Turkish Journal of Electrical Engineeering & Computer Sciences, 2012, 20, 453 463
 • Reconfigurable Antenna Structure for RFID System Applications Using Varactor Loading Technique, Turkish Journal of Electrical Engineeering & Computer Sciences, 2012, 20, 453-463
 • KAYA ADNAN,Wide-band compact microwave transistor amplifier methodology and the analysis of its input-matching mechanism using negative impedance converter, Microwave and Optical Technology Letters, 2008, 50, 192 197
 • KAYA ADNAN,ZORAL EMİNE YEŞİM,A discussion on the performance of impedance matched antenna system and considerations for a better performance, Microwave and Optical Technology Letters, 2008, 50, 410 415
 • KAYA ADNAN,ÇÖMLEKÇİ SELÇUK,The design and performance analysis of integrated amplifier patch antenna, Microwave and Optical Technology Letters, 2008, 50, 2732 2736
 • KAYA ADNAN,Design procedure for active microwave filters using the high quality active negative capacitance circuit for RF low-noise bandpass applications, Microwave and Optical Technology Letters, 2008, 50, 1086 1093
 • KAYA ADNAN,MEANDERED SLOT AND SLIT LOADED COMPACT MICROSTRIP ANTENNA WITH INTEGRATED IMPEDANCE TUNING NETWORK, Progress In Electromagnetics Research B, 2008, 1, 219 235
 • KAYA ADNAN,HIGH GAIN RECTANGULAR BROAD BAND MICROSTRIP ANTENNA WITH EMBEDDED NEGATIVE CAPACITOR AND CHIP RESISTOR, Progress In Electromagnetics Research, 2008, 78, 421 436
 • Wide-Band Compact Microwave Transistor Amplifier Methodology and the Analysis of Its Input Matching Mechanism Using Negative Impedance Converter, Microwave and Optical Technology Letters, 2008, 50, 195-197
 • High Gain Rectangular Broad Band Microstrip Antenna with Embedded Negative Capacitor and Chip Resistor, Progress in Electromagnetic Research, 2008, 78, 421-436
 • Meandered Slot and Slit Loaded Compact Microstrip Antenna with Integrated Impedance Tuning Network, Progress In Electromagnetic Research PIER B, 2008, 1, 219-235
 • Design Procedure for Active Microwave Filters Using the High Quality Active Negative Capacitance Circuit for RF Low-Noise Bandpass Applications, Microwave and Optical Technology Letters, 2008, 50, 1086-1093
 • The Design and Performance Analysis of Integrated Amplifier Patch Antenna, Microwave and Optical Technology Letters, 2008, 50, 2372-2376
 • KAYA ADNAN,ZORAL EMİNE YEŞİM,Design of a new impedance tuning network by using RC mutator, Microwave and Optical Technology Letters, 2007, 49, 298 302
 • KAYA ADNAN,Design considerations of a broad band microstrip antenna with embedded negative capacitor loading, Microwave and Optical Technology Letters, 2007, 49, 2651 2656
 • KAYA ADNAN,Investigation of a Compensated Rectangular Microstrip Antenna With Negative Capacitor and Negative Inductor for Bandwidth Enhancement, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2007, 55, 1275 1282
 • KAYA ADNAN,High isolation 2.4/2.6 GHz dual-band full-duplex patch antenna transceiver for WLAN, Microwave and Optical Technology Letters, 2007, 49, 2843 2848
 • Design of a New Impedance Tuning Network by Using RC Mutator, Microwave and Optical Technology Letters , 2007, 49, 298-302
 • Design Consideration of a Broad Band Microstrip Antenna with Embedded Negative Capacitor Loading, Microwave and Optical Technology Letters , 2007, 49, 2651-2656
 • High Isolation 2.4/2.6 GHz Dual Band Full-Duplex Patch Antenna Transceiver for WLAN, Microwave and Optical Technology Letters , 2007, 49, 2843-2848
 • Investigation of a Compensated Rectangular Microstrip Antenna With Negative Capacitor and Negative Inductor for Bandwidth Enhancement, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 55, 1275-1282
 • A Discussion on the Performance of Impedance Matched Antenna System and Considerations for a Better Performance, Microwave and Optical Technology Letters, 50 , 410-415
 • Gümüşay M, Kaya A, Pulsed Electromagnetic Field (PEMF) Effect on Biochemical Pathways , İYTE, September 10-12, İzmir, Turkey, 2014
 • Gümüşay M, Kaya A, Düşük Enerjili Darbeli Elektromagnetik Alanların Yara İyileştirmesine Etkileri,Kapadokya, 25-27 Eylül, Nevşehir, Türkiye, 2014
 • Gümüşay M, Kaya A, Düşük Enerjili Darbe Elektromagnetik Dalga Tekniği Ile Kronik Yara İyileştirme Analizi,Fırat Üniversitesi, 28-30 Ağustos 2014 , Elazığ, Türkiye, 2014
 • Düşük Enerjili Darbe Elektromagnetik Dalga Tekniği ile Kronik Yara İyileştirme (DMAT) Cihazı Tasarımı, Araştırmacı, 114E490 , TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı, (240000),1.1.2017
 • NiTi Aplikatör Kullanılarak, Düşük Enerjili Darbeli Elektromanyetik Alan Üreten Cihaz Tasarımı ve In Vitro Hücre Kültürü, Ex Vivo Hayvan Dokusu Üzerine Etkisinin Araştırılması ve Modellenmesi, Araştırmacı, 2014-1-MUH-18, BAP, Araştırmacı, (60000),1.1.2016
 • Elektronik Kontrollü Çoklu Giriş Çoklu Çıkış (MIMO) Yapısında set-top box için gelecek nesil 2.4/5.8 GHz Wi Fi Panel Anten Tasarımı, Yürütücü, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü,,8.8.2015
 • Akıllı Alaşımlar (Shape memory Alloys ) Kullanılarak Hüzmesi Elektronik kontrollü ESPAR ve lineer Dipol Dizi Anten Tasarımı, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer,,1.1.2013
 • Performansı Arttırılmış Aktif Antenlerle Kablosuz Haberleşme Sistemleri İçin Düşük Güçlü Alıcı-Verici Sistem Tasarım, Koordinatör, TÜBİTAK Destekli Proje, Koordinatör,,1.1.2011
 • 2.4 GHz ISM Bandı kablosuz Haberleşme sistemleri için Yükselteç tipi aktif Mikroşerit anten Tasarımı Sayısal simülasyonu ve Gerçeklenmesi, Koordinatör, TÜBİTAK Destekli Proje, Koordinatör,,1.1.2010
 • Performansı Arttırılmış Aktif Antenlerle Kablosuz Haberleşme Sistemleri İçin Düşük Güçlü Alıcı-Verici Sistem Tasarım, Koordinatör, TÜBİTAK Destekli Proje, Koordinatör, (140000)
 • 2.4 GHz ISM Bandı kablosuz Haberleşme sistemleri için Yükselteç tipi aktif Mikroşerit anten Tasarımı Sayısal simülasyonu ve Gerçeklenmesi, Koordinatör, TÜBİTAK Destekli Proje, Koordinatör, (4500)
 • Akıllı Alaşımlar (Shape memory Alloys ) Kullanılarak Hüzmesi Elektronik kontrollü ESPAR ve lineer Dipol Dizi Anten Tasarımı, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer
 • THE EFFECT OF PULSED ELECTROMAGNETIC FIELDS FOR IN VITRO WOUND HEALING EXPOSURE SYSTEMS, MEHMET GÜMÜŞAY, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Mikrodalga ablasyonu tekniğinde kullanılabilecek düşük maliyetli geniş band portatif antenli mikrodalga sistem tasarımı, gerçeklenmesi ve uygulaması, ONUR ARI, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • X band uygulamaları için metamateryaller ile anten parametresi iyileştirilmesi, AHMET MALI, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • 2.45 GHz ISM bandı düşük güçlü alıcı-verici sistemler için AGC kontrollü A-sınıfı güç yükselteci tasarımı, sayısal simülasyonu ve gerçeklenmesi, HÜSEYİN ÇARK, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • 2.4 GHz ISM bandı kablosuz haberleşme sistemleri için aktif kutuplamalı güç yükselteci tasarımı, sayısal simülasyonu ve gerçeklenimi, EMRE DÖNE, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • 2.4 GHz alıcı verici sistemler için diyot ile entegre edilen frekansı değişebilen aktif mikroşerit anten tasarımı ve analizi, ENDER KARAZEYBEK, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Aktif modüller kullanarak 2.4GHz ISM bandı kablosuz haberleşme sistemleri için entegre alıcı verici sistem tasarımı, MEHMET ALİ BELEN, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • 2.4 GHz ISM bandı kablosuz haberleşme sistemleri için yükselteç tipi aktif mikroşerit anten tasarımı, sayısal simülasyonu ve gerçeklenmesi, SUNA BEYZA ARDIÇ, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Üç boyutlu elektromanyetik simülasyonlar için DICOM dosyalarından bilgisayar ortamında yetişkin insan kafası Voxel modeli geliştirilmesi, MUSTAFA DEHA TURAN, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Sözlü sunum birincilik ödülü,2015

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön