Hakkında

      Kısa Tarihçe

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitimi düzenlemek, yürütmek ve denetlemek üzere 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” EK 128. maddesi hükmünce kurulmuştur.

Enstitünün organları, Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur. Enstitüde yürütme görevini yapan Enstitü Yönetim Kurulu; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcısı ve Enstitü Kurulunca seçilen üç öğretim üyesi olmak üzere altı üyeden oluşmaktadır. Enstitü Müdürünün başkanlığını yaptığı Enstitü Kurulu ise Enstitü Müdür Yardımcısı ile Enstitüde Programı açılan Ana Bilim Dalı başkanlarından oluşmakta ve üst akademik organ olarak Yükseköğretim Kanunu ile fakülte kurullarına verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirmektedir.

     Ana Bilim Dalları

Kuruluşu yeni olan Enstitümüz bünyesinde; Biyomedikal ABD, Biyokompozit ABD, Ekoturizm ABD, Harita Mühendisliği ABD, İnşaat Mühendisliği ABD, Kentsel Dönüşüm ABD, Makina Mühendisliği ABD, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ABD, Nanoteknoloji ABD, Su Ürünleri ABD, Enerji Mühendisliği ABD  olmak üzere toplam 11 ABD Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Enstitümüz bünyesinde 200 Yüksek Lisans, 50 Doktora öğrencisi öğrenimine devam etmektedir.

      Misyon

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün misyonu, toplumun refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik, katma değeri yüksek ürün, hizmet ve çalışmaları gerçekleştirmek üzere sanayi ile işbirliği içerisinde evrensel düzeyde bilgi üretmek, araştırmalar yapmak ve rekabetçi, yenilikçi, araştırıcı, katılımcı, meslek etiğine ve çevre bilincine sahip, evrensel değerlere saygılı, akademisyenler yetiştirmektir.

      Vizyon

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün vizyonu, uygulama ve araştırmaya dayalı öğretim yapan, toplumun refahına yönelik yenilikçi ar-ge çalışmaları üreten, uluslararası saygınlığı olan bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

 

 

Son güncelleme: 04.01.2017 (Yunus Konbul)

Menüyü Kapat